Gå til innhold

[Utgått]Test av elektronisk omberegning for TVINN deklaranter

Toll- og avgiftsdirektoratet har nå godkjent flere programvareleverandører for den nye løsningen. Deklaranter som ønsker å ta i bruk den nye funksjonaliteten kan nå henvende seg til sin programvareleverandør for oppdatert programvare.

Vi viser til oppdaterte meldingshåndbøker for TVINN publisert på www.norstella.no og tidligere rundskriv 2013/119290 med informasjon om elektronisk omberegning som ble publisert på toll.no 

Deklaranter som har egenutviklet programvare må gjennomføre programvaretest før test i regionen, se rundskriv 2014/20164 for ytterligere informasjon.

For å få tilgang til å sende søknader om omberegning elektronisk må hver enkelt deklarant gjennomføre test i sin region. 

Ta kontakt med regiontollsted for videre informasjon om tidspunkt og gjennomføring av test. 

Deklaranter som deklarerer mot flere regioner under ulike nodinummer skal som hovedregel gjennomføre test i hver enkelt region. 

Når test er gjennomført med godkjent resultat vil deklaranten få utstedt et tillegg til TVINN-tillatelsen og bli tildelt ekspedisjonsenheter som skal benyttes ved innsending av elektroniske omberegninger. 

Det er ikke anledning til å sende inn søknader elektronisk som allerede er innsendt i papir, men mindre dette avtales særskilt med regionen.