Gå til innhold

[Utgått]Test av elektronisk omberegning for programvareleverandører

Toll- og avgiftsdirektoratet har utviklet en løsning for elektronisk omberegning som vil iverksettes 1.halvår 2014.

Vi viser til oppdaterte meldingshåndbøker for TVINN publisert på http://www.norstella.no/ og tidligere rundskriv 2013/119290 med informasjon om elektronisk omberegning som ble publisert på toll.no

I forbindelse med iverksettelsen av elektronisk omberegning, ønsker Toll- og avgiftsdirektoratet å tilby programvareleverandører og de virksomheter som utvikler egen programvare for TVINN, test av sin programvare før løsningen tilbys kunder(deklaranter). Programvareleverandørene må i forkant av testen ha programmert løsningen, slik at den er klar for test.

Testen vil foregå i april og vi ønsker nå at aktuelle programvareleverandører melder sin interesse. Det vil bli satt opp en plan for testperioden og det er viktig at de som ønsker å teste programvaren for elektronisk omberegning setter av den tiden som er nødvendig. Hvis man ikke har mulighet til å teste i april må senere test avtales særskilt, men vi kan da ikke prioritere dette.

De som ønsker å gjennomføre test i denne perioden kan melde sin interesse på e-post til tad.vfs@toll.no innen 24.03.2014. Dere vil da motta ytterligere informasjon om testen og gjennomføringen.