Gå til innhold

[Utgått]Retningslinjer for ekspedisjon av ferger

Tolldirektoratet har, i samarbeid med de tollregioner som ekspederer ferger, utarbeidet retningslinjer som viser hvilke prosedyrer som kan benyttes ved ekspedisjon av ferger.

Med bakgrunn i mottatte signaler om ulike rutiner i forbindelse med ekspedisjon av varer og transportmidler som ankommer/avgår med ferge til/fra Norge, har Tolldirektoratet i samarbeid med Tollregion Sør-Norge, Tollregion Vest-Norge og Tollregion Oslo og Akershus utarbeidet nærmere retningslinjer for ekspedisjon av slike transporter.

Retningslinjene er ment som en informasjon om hvilke alternativer som finnes. Det vil derfor være opp til den enkelte aktør å velge hvilken av de beskrevne prosedyrene som er mest hensiktsmessig å benytte i det enkelte tilfellet.