Gå til innhold

Levende svin, svinekjøtt og produkter derav

Da det er utbrudd av klassisk svinepest i enkelte EØS-land er det restriksjoner på hva som kan innføres til Norge fra visse områder i de berørte landene.  

Da det er utbrudd av afrikansk- og klassisk i enkelte EØS-land er det restriksjoner på hva som kan innføres til Norge fra visse områder i de berørte landene. Grunnen er at afrikansk- og klassisk svinepest er alvorlige sykdommer som ikke forekommer i Norge. Smitte med disse sykdommene kan introduseres til Norge ved innførsel av levende svin, svinekjøtt eller andre produkter av svin. Sykdommen kan ikke smitte til mennesker.

Beskyttelsestiltakene mot sykdommene er utformet slik at det er myndighetene i land med utbrudd av sykdommene som er ansvarlig for at disse produktene ikke blir utført. Mattilsynet anser likevel privat innførsel av svinekjøtt fra land med utbrudd som en forøket risiko for introduksjon av smitte. Det er derfor krav om dokumentasjon av opprinnelsen av ustemplet svinekjøtt ved privat innførsel fra disse landene. Det er Mattilsynet som vurderer om dokumentasjonskravet er oppfylt.


Innførsel av jaktkjøtt

Det presiseres at villsvinkjøtt som innføres etter egen jakt i disse landene også må ha dokumentasjon fra Mattilsynet at kjøttet stammer fra områder som ikke er regulert i forskriften.