Gå til innhold

Levende svin og produkter derav

Da det er utbrudd av klassisk svinepest i enkelte EØS-land er det restriksjoner på hva som kan innføres til Norge fra visse områder i Bulgaria, Romania, Latvia og Kroatia. 

Dette gjelder for varer under følgende posisjoner i tolltariffen
  • Levende svin under posisjon 01.03
  • Sæd, egg og embryoer under posisjon 05.11
  • Kjøtt av svin under posisjon 02.03
  • Svinefett under posisjon 15.01
  • Produkter av svin under posisjon 16.01 og 16.02

For å deklarere slike varer i TVINN, skal det ved fortolling foreligge en skriftlig bekreftelse fra Mattilsynet at produktene kommer fra et område som det er tillatt å importere fra.

Det er forbudt å importere levende svin og sæd, egg og embryoer fra Romania og Bulgaria.


Innførsel av jaktkjøtt

Det presiseres at villsvinkjøtt som innføres etter egen jakt i disse landene også må ha dokumentasjon fra Mattilsynet at kjøttet stammer fra områder som ikke er regulert i forskriften.