Gå til innhold

Levende svin, svinekjøtt og produkter derav

Det er utbrudd av afrikansk svinepest i enkelte EØS-land. Privatpersoner som tar med seg svinekjøtt mv må kunne dokumentere at kjøttet kommer fra smittefrie områder.    

Da det er utbrudd av afrikansk svinepest i enkelte EØS-land er det restriksjoner på hva som kan innføres til Norge fra visse områder i de berørte landene. Grunnen er at afrikansk svinepest er en alvorlig sykdom som ikke forekommer i Norge. Smitte med denne sykdommen kan introduseres til Norge ved innførsel av levende svin, svinekjøtt eller andre produkter av svin. Sykdommen kan ikke smitte til mennesker.

Beskyttelsestiltakene mot sykdommen er utformet slik at det er myndighetene i land med utbrudd som er ansvarlig for at disse produktene ikke blir utført. Mattilsynet anser likevel privat innførsel av svinekjøtt fra land med utbrudd som en forøket risiko for introduksjon av smitte. Det er derfor krav om dokumentasjon av opprinnelsen av ustemplet svinekjøtt ved privat innførsel fra disse landene. Det er Mattilsynet som vurderer om dokumentasjonskravet er oppfylt.


Innførsel av jaktkjøtt

Det presiseres at villsvinkjøtt som innføres etter egen jakt i disse landene også må ha dokumentasjon fra Mattilsynet at kjøttet stammer fra områder som ikke er regulert i forskriften.