Gå til innhold

Fluorholdige gasser

Forbud mot import og eksport av HFK i bulk

Alle som skal importere og eksportere HFK i bulk må ha tillatelse fra Miljødirektoratet, jf. produktforskriften § 6a-2. Med gasser i bulk mener vi kuldemedier som fraktes i beholder, tank, flaske eller tilsvarende.

Forbud mot import av engangsbeholdere

Det er forbudt å importere fluorholdige gasser i engangsbeholdere, jf. produktforskriften 6a. Engangsbeholdere har vært forbudt i EU/EØS-området i siden 2007.

Det er ikke krav om tillatelse for å importere eller eksportere utstyr som inneholder f-gasser, slik som for eksempel varmepumper eller kjøretøy som har f-gasser i luftkondisjoneringsanlegg. Dette utstyret må deklareres for prosedyren overgang til fri disponering dersom det overstiger verdigrensen i henhold til reisegods-bestemmelsene. Mange f-gasser er særavgiftspliktige, se Forskrift om særavgifter - Kap. 3-18. Avgift på hydrofluorkarbon (HFK) og perfluorkarbon (PFK) - Lovdata

Ozonreduserende gasser

Det er forbud mot import og eksport av ozonreduserende gasser, samt produkter og utstyr som inneholder eller er avhengig av ozonreduserende gasser til og fra Norge uten særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet.

Mer informasjon