Gå til innhold

Kjøkkenredskaper av melamin eller polyamid

Kjøkkenredskaper produsert i Hong Kong og Kina som innføres fra et land utenfor EØS-området skal kontrolleres av Mattilsynet før varen kan tollbehandles.
 
Kjøkkenredskaper under varenummer 39.24.1002, fremstilt av melamin og/eller polyamid eksportert fra eller produsert i Kina eller Hong Kong, skal forhåndsvarsles og grensekontrolleres i samsvar med Mattilsynets regelverk. Denne kontrollen skal gjøres før varene kan underlegges en tollprosedyre ved innførsel.

Ved deklarering skal erklæring attestert av Mattilsynet kunne fremvises for Tolletaten.