Gå til innhold

Bark, rein eller i blandingar

Skal du innføre bark, rein eller i blandingar, må du ha eit sunnheitssertifikat. 
Bark går under varenummer 44.01.4019 og 44.01.4029 i tolltariffen. Ønskjer du å importere bark, må du melde sendinga til Mattilsynet på førehand. 
Ublanda torv med opphav i europeiske land er unnateke sertifikatplikta.

Importforbod

Det er forbode å importere bark av bartre mv frå land utanfor Europa samt Portugal.