Gå til innhold

Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet

Ved innreise til Norge, kan du bli bedt om å dokumentere at du hadde en gjenstand med da du reiste fra Norge. Du kan dokumentere dette met et legitimiasjonsbevis.

Du bør skaffe et legitimasjonsbevis for dyre gjenstander. Har du et legitimasjonsbevis som viser at varen er tatt med ut av Norge, så dokumenterer dette at du kan gjeninnføre gjenstandene toll- og avgiftsfritt.

Beviset kan du også benytte ved senere utenlandsopphold hvis du har med deg en eller flere av de samme gjenstandene.

Fyll det gjerne ut på forhånd og skriv det ut. Du må ta med gjenstanden til Tolletaten for å få legitimasjonsbeviset attestert før du reiser.

Du kan laste ned legitimasjonsbeviset på bokmål eller nynorsk under.