Gå til innhold

[Utgått]Endringer i CUSRES TVINN ved midlertidig deklarering

Når en midlertidig innførselsdeklarasjon er godkjent, vil tollvesenet nå returnere nye data i CUSRES-meldingen til deklaranten. Meldingen vil inneholde dato for gjenutførselsfrist samt en fastsatt tekst.

Ved deklarering av midlertidige innførsler, stilles det i de fleste tilfeller krav til betaling av avgifter i form av et depositum på tollkreditten. For firmaer som ikke har tollkreditt, kreves dette depositumet inn kontant.

Vareier har ingen rett til avskrivning av merverdiavgift i regnskapet mot Skatteetaten ved slik midlertidig deklarering. Toll- og Avgiftsdirektoratet har besluttet at en egen tekst skal påføres slike deklarasjoner for å sikre at vareeier ikke feilaktig får ført fradrag for denne merverdiavgiften.

 Når en midlertidig deklarasjon er godkjent, vil tollvesenet nå returnere nye data i CUSRES meldingen til deklaranten. Meldingen vil inneholde dato for gjenutførselsfrist, samt en fastsatt tekst.

Teksten skal fremkomme i tolldeklarasjonens rubrikk 48B, og deklaranter plikter at denne teksten vises ved utskrift av tolldeklarasjonen fra sine systemer:

Gjenutførselsfrist dd.mm.åååå.
Avgifter innkreves dersom fristen oversittes.
Ikke fradragsberettiget for mva.

Med bakgrunn i denne endringen er det gjort endringer i CUSRES-implementasjonen av utleveringsattester for midlertidige innførselsdeklarasjoner. CUSRES-meldingen vil for disse inneholde de ekstra segmentene DTM+255 og FTX+CIP. Se nærmere beskrivelse i seksjon 3, side 5, 14 og 17

Dersom den midlertidige deklarasjonen ikke blir fulgt opp med innsendelse av gjenutførsel, vil avgiftene bli krevd inn.

Oppdatert CUSRES implementasjonsguide er tilgjengelig for nedlasting på  http://www.norstella.no/bestill-dokumentasjon.29224.no.html Det er samtidig bestemt at implementasjonsguider for TVINN frigjøres og NorStella vil ikke lenger kreve betaling for nedlasting av disse.

Planlagt ikrafttredelse for endringen er 15. juni 2013.