Gå til innhold

[Utgått]Tollkvoter for stiklinger, potteplanter og gress på rull

I henhold til avtale mellom Norge og EU gis det tollfritak for enkelte produkter under tolltariffens kapittel 6 dersom de har opprinnelse i EU.

I 2016 gis det følgende kvoter innenfor kapittel 6:

Stiklinger uten rot til bruk i gartnerier

Det skal brukes kvotekode T010116B og fritaket gjelder for varenummer 06.02.1021 og 06.02.1024. Kvoten åpnes 1. april 2016 og har et tak på 2 000 000 kroner.

Blomstrende potteplanter

Det skal brukes kvotekode T010316A og fritaket gjelder for varenummer 06.02.9043 og 06.02.9044. Kvoten åpnes 1. januar 2016 og har et tak på 8 000 000 kroner.

Kvoten gjelder ikke følgende blomster:

  • Margerit (Argyranthemum frutescens)
  • Hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatioar)
  • Klokke (Campanula)
  • Krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium)
  • Julestjerne (Euphoribia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima)
  • Hibisk (Hibiscus)
  • Kalanchoe
  • Pelargonium
  • Primula
  • Saintpaulia

Grønne potteplanter

Det skal brukes kvotekode T010416A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9031. Kvoten åpnes 1. januar og har et tak på 4 000 000 kroner.

Gress på rull

Det skal brukes kvotekode T010516A og fritaket gjelder varenummer 06.02.9091. Kvoten åpnes 1. januar og har et tak på 4 000 000 kroner.

Slik bruker du tollkvoten

Tildeling skjer automatisk ved fortolling i TVINN. Når kvoten er brukt opp vil deklarasjoner med henvisning til aktuell kvote automatisk bli avvist. Du må da bruke tollsatsen som gjelder på fortollingstidspunktet.

Ønsker du å bruke en av kvotene angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "B"

Rubrikk 44: "KVT" + kvotekode

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis.