Gå til innhold

[Utgått]Flere lettelser vedrørende erstatningssertifikater i det norske GSP-systemet

Har du stor import av tekstiler, kan du gjøre avskrivinger på erstatningssertifikatet. Du kan også få 30 dagers utsettelse på å fremskaffe erstatningssertifikat.

Oppfyller du følgende vilkår, kan du få tillatelse til å avskrive erstatningssertifikater:

  • Du har et betydelig importomfang via EU.
  • Du har gyldig tollkreditt.
  • Originalt opprinnelsessertifikat Form A foreligger i transittlandet på fortollingstidspunktet.
  • Vilkårene i tollforskriften § 3-1-18 annet til fjerde ledd er oppfylt.
  • Du straks underretter tollvesenet ved eventuelle feil eller dersom behovet/vilkårene for autorisasjonen ikke lenger er til stede.

Ønsker du å benytte denne ordningen, må du ta skriftelig kontakt til tollregionen hvor ditt firmaet er registrert. Du må opplyse om følgende:

  • Hvordan tekstiler under GSP-regimet blir fortollet per dags dato.
  • Antall innførsler per kvartal eller måned (volumet av import av GSP-tekstiler).
  • En beskrivelse av hvordan lagersystemet fungerer i dag, og hva slags rutiner du har for å ha kontroll på det enkelte erstatningssertifikat opp mot den enkelte innførsel.

Ved søknaden legges ved tre eksempler på fortollinger med tilhørende dokumentasjon.

Ordningen gjelder bare for importører med betydelig importomfang av tekstiler under GSP-systemet og som har problemer med å få oversendt erstatningssertifikater i tide før fortolling.

Ved mislighold kan tillatelsen trekkes tilbake.

30-dager utsettelse

Du kan fortolle varen uten å betale toll dersom erstatningssertifikatet foreligger innen 30 dager etter fortolling. Du søker på samme vilkår som ovenfor, og du må uoppfordret søker tollvesenet om omberegning i tilfeller hvor erstatningssertifikat ikke foreligger innen fristen.