Gå til innhold

[Utgått]TVINN leveranse 24.4 settes i produksjon

Lørdag 15. juni blir leveranse 24.4 i TVINN satt i produksjon.

Noen av endringen i leveransen er følgende:

Endring i CUSRES til deklarant ved midlertidige deklarasjoner. I rubrikk 48B på deklarasjonen vil denne meldingen stå:

«Gjenutførselsfrist dd.mm.åååå. Avgifter innkreves dersom fristen oversittes. Ikke fradragsberettiget for mva».

Det vil nå bli mulig å registrere mer enn 8 avgiftslinjer per deklarasjon. Alle avgiftslinjer vil imidlertid ikke vises på utskrift, men den originale tolldeklarasjonen som ligger i TVINN vil vise alle avgiftene som er beregnet på deklarasjonen.

Feilen som førte til at det ikke var mulig å deklarere prosedyrekode 24 sammen med SJ (Svalbard) som bestemmelsesland, er nå rettet.

Utover dette inneholder ikke denne leveransen noen endringer som berører næringslivet.