Gå til innhold

[Utgått]Handel med truede arter - sjekkliste for CITES 2013

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til Miljødirektoratets melding om at CITES sjekkliste 2013 er publisert.

All handel med truede arter (flora og fauna) er regulert.

Reguleringen omfatter også alle varer og produkter fremstilt av eller med innhold av CITES regulert vare.

Miljødirektoratet er nasjonal forvaltningsmyndighet. Tollvesenet kontrollerer at nødvendige tillatelser foreligger ved inn- og utførsel.

Erstatter rundskriv: 2011/08221-1