Gå til innhold

[Utgått]TVINN leveranse 24.3 settes i produksjon

Ny versjon av TVINN settes i drift fra 8. desember 2012 kl 17.00. Leveransen inneholder ingen endringer som berører deklarantenes programvare. Leveransen vil imidlertid introdusere en strengere håndtering av feildeklarering i inputen til TVINN.

Dette betyr at en del deklarasjoner med feildeklareringer som tidligere har blitt oversett nå blir returnert med feilmelding.

De fleste deklarasjonene som blir returnert med feilmelding vil være som følge av feil deklarering av preferanse.

Eks 1:

Dersom preferanse J/N deklareres i rubrikk 36 tillates det nå ikke at det er deklarert SER i rubrikk 44. SER skal kun benyttes når preferanse faktisk foreligger og er deklarert som A/B/C/G eller P i rubrikk 36.

Eks 2:

Dersom det deklareres annet enn J/N i rubrikk 44 skal dette alltid følges av at det deklareres SER med tilhørende referansetekst i rubrikk 44.

Opprinnelsesdokumentasjon skal selvfølgelig foreligge ved slik deklarering.

Ved feil deklarering av preferanse vil TVINN avvise deklarasjonen med feilmelding "660 – Preferansetollbehandling har ugyldig kode"

I denne leveransen vil også en del meldinger som skyldes følgefeil utelates.

Eks:

Dersom en avgift ikke er deklarert får man i dag flere feilmeldinger som er en konsekvens av at avgift ikke er oppført – "sammendragets summer stemmer ikke", "sum avg per avgiftslinje ikke oppført" m.fl, i tillegg til den opprinnelige feilmeldingen "avgift ikke oppført". Etter leveranse 24.3 vil man kun få opprinnelig feilmelding og ikke informasjon om alle følgefeilene.

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende feilmeldingstekster som returneres fra TVINN. For at korrekt tekst skal kunne mottas fra TVINN kan deklaranter laste ned disse her:

 ftp://ftp.toll.no/Feilmeldinger%20i%20TVINN%20gjeldende%20fra%2008%2012%202012.htm