Gå til innhold

[Utgått]Transittering- Nye garantier som følge av Kroatias og Tyrkias tiltredelse

Som følge av Kroatias og Tyrkias tiltredelse til Transitteringskonvensjonen 1. juli 2012 må hovedansvarliges garantier endres.
Fra 1. juli 2012 vil Kroatia og Tyrkia bli nye avtaleparter til Transitterings- og SAD-konvensjonene. Som følge av landenes tiltredelse til de nevnte konvensjoner vil norske operatører fra denne dato kunne starte opp å motta transitteringer i NCTS til/fra ethvert tollsted i Kroatia og Tyrkia.
 
De hovedansvarlige som i dag innehar Universalgaranti (type 1) eller Garantifritak (type 0) og som ønsker å transportere varer til Kroatia og/eller Tyrkia under den felles transitteringsprosedyre (NCTS/TET), må snarest ta kontakt med Tollvesenet for å utvide/endre sin garantierklæring (gjelder kun Universalgaranti) og sine garantisertifikater (TC31 og TC33).
 
De hovedansvarlige som ikke kommer til å transportere varer til Kroatia og/eller Tyrkia under den felles transitteringsprosedyre, trenger ikke endre sine garantier fra 1. juli 2012, men må allikevel ta kontakt med sitt regiontollsted/ garantitollsted slik at tollvesenet får gjort de nødvendige oppdatering i det elektroniske systemet.

 

Garantierklæring - Universalgaranti

Den garantierklæring som i dag ligger til grunn for dagens Universalgaranti omfatter ikke Kroatia og Tyrkia og kan derfor ikke benyttes i forbindelse med transitteringer til/fra disse landene.
 
Transportører/hovedansvarlige som tidligere har benyttet TIR-ordningen til Kroatia og/eller Tyrkia og vet at de fra 1. juli 2012 kommer til å anvende transitteringsprosedyren (NCTS/TET) til de nye avtalepartene, må ta kontakt med sitt regiontollstedet/garanti-tollsted for ny vurdering av garanti- og referansebeløpet, samt avgi ny garantierklæring.
 
Garantisten (bank/forsikringsselskap) må som erstatning for dagens garantierklæring enten avgi ny erklæring, eller en tilleggserklæring til Tollvesenet før 1. juli 2012 sammen med en oppdatert oversikt over lokale korrespondenter i de nye avtalepartene. Garantierklæringen dateres 1. juli 2012 og kan ikke benyttes før denne dato.
 
Tollvesenet vil på bakgrunn av den nye erklæringen utstede nye Garantisertifikater hvor Kroatia og Tyrkia er påført.

 

Garantisertifikater (TC31 og TC33)

De garantisertifikater som Tollvesenet har på lager kan med nødvendige geografiske tilpasninger/tilføyelser (attesteres av Tollvesenet med dato, stempel og signatur), benyttes inntil senest 30. juni 2013. Sertifikatene vil på vanlig måte ha en gyldighetsperiode på to år.
 
Vedlagt følger nye garantierklæringer for Enkelgaranti og Universalgaranti, jf. Transitteringskonvensjonens Vedlegg III, Bilag C1 og C4.