Gå til innhold

[Utgått]Tidsfrist for fremleggelse av varer ved bestemmelsestollstedet - Transitteringsdeklarasjonens rubrikk D

I følge Transitteringskonvensjonen, Vedlegg I, Artikkel 29, jf. Artikkel 63, skal avgangstollstedet (normal prosedyre) eller den autorisert avsender (forenklet prosedyre) fastsette en tidsfrist for å legge frem varene ved bestemmelsestollstedet. Det skal tas hensyn til reiserute, gjeldende transportbestemmelser eller annen lovgivning. Informasjonen fremkommer i transitterings-deklarasjonens rubrikk D.

Spesifikasjonene til Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystemet (NCTS) ble fastsatt før reformen av Transitteringskonvensjonen trådde i kraft. Tidsfristen for å legge frem varene ved bestemmelsesstedet ble derfor basert på tidligere administrative retningslinjer, og satt til maksimum 8 dager.

Da konvensjonen ikke har en maksimum tidsfrist, og det i mange tilfeller kan ta mer enn 8 dager å transportere varer fra avgangsstedet til bestemmelsesstedet, er det gjort endringer i NCTS.

Konvensjonen fastsetter, som nevnt, ingen maksimum tidsfrist. For å unngå bruk av urealistiske tidsfrister, og en eventuell forsinket oppstart av en etterlysningsprosedyre, har imidlertid direktoratet valgt å fastsette en maksimum tidsfrist i NCTST på 20 dager, som i følge tilbakemeldinger fra næringslivet vil være tilstrekkelig. Dette betyr ikke at maksimal tidsfrist kan benyttes på alle transitteringer, men at det på hver enkelt transittering skal fastsettes en tidsfrist i samsvar med Transitteringskonvensjonens bestemmelser.