Gå til innhold

[Utgått]Administrative retningslinjer til transitteringskonvensjonen – bruk av lasteliste i stedet for vareliste i NCTS

Som følge av oppstart av NCTS  og bruk av Følgedokument og elektronisk Vareliste, har "European Express Association" (EEA) tatt opp et problem med autoriserte avsenderes bruk av Vareliste. På grunn av selskapenes store antall transitteringer som skal være klar til å sendes på samme tid, samt et stort antall vareposter pr. transittering, vil tiden det tar å skrive ut Varelisten forsinke kjøretøyenes avgang.

Avtalepartene til Transitteringskonvensjonen har derfor sett det nødvendig å utarbeide nye administrative retningslinjer for bruk av Lasteliste i stedet for Vareliste som en beskrivende del av Følgedokumentet.

Transitteringsdeklarasjonen i NCTS skal imidlertid inneholde alle relevante data for hver varepost. Den eneste forskjellen vil være at i stedet for å skrive ut Varelisten, vil den autoriserte avsender kunne benytte Lasteliste sammen med Følgedokumentet. Denne forenklingen vil kunne anvendes av alle autoriserte avsendere.

Følgende nye punkt tilføyes retningslinjene:

"A Bruk av lasteliste i stedet for Vareliste i NCTS som beskrivende del av Følgedokumentet

Når autoriserte avsendere benytter den påkrevde databehandlingsteknikken for å avgi transitteringsdeklarasjoner, hvor frigivelsen fører til en utskrift av Vareliste, kan den autoriserte avsender erstatte Varelisten med Lastelisten som en beskrivende del av Følgedokumentet på følgende betingelser, jf. Artikkel 350 og 385 i EU’s Gjennomføringsbestemmelser og Transitteringskonvensjonens Vedlegg I, Artikkel 21 og punkt 24 i Bilag V:

  • Transitteringsdeklarasjonene må inneholde alle relevante data for hver varepost i en forsendelse.
  • I rubrikk 31 på Følgedokumentet må det angis at Varelisten erstattes av Lastelisten, dens referanse og Lastelistens totale antall sider. Et stempel, i samsvar med modellen nedenfor, kan benyttes til dette formål eller en elektronisk kopi av denne.

 

Vareliste erstattet med_____ sider av

lasteliste (nummer) / _(dato)_

 

  • Alle andre regler og betingelser som gjelder for Autoriserte Avsendere tilknyttet det elektroniske transitteringssystemet må være overholdt.

Disse administrative retningslinjer skal dekke transitteringer mellom et NCTS avgangstollsted og et NCTS bestemmelsestollsted, hvor enhver kontroll av transitteringstollsted og bestemmelsestollsted i NCTS vil bli utført i samsvar med gjeldende bestemmelser.