Gå til innhold

[Utgått]Innføring av obligatoriske ID-nummer for brukere av TIR-carnet

Toll- og avgiftsdirektoratet ønsker å informere om at det den 1. april 2001 trådte i kraft en ny ordning med bruk av ID-nummer for brukere av TIR-carneter. Dette er et ID-nummer som er unikt for hver bruker. Grunnen til denne ordningen er at enhver TIR-carnet bruker på en klar og udiskutabel måte skal identifiseres.

Fravær av et slikt ID-nummer på TIR-carneter etter denne datoen skal imidlertid på det nåværende tidspunkt, ikke føre til forsinkelser eller hindringer.

Det er imidlertid sterkt anbefalt å benytte dette nummeret, for å gjøre arbeidet for Tollvesenet og Norges Lastebileierforbund lettere.

Format på ID-nummeret som består av 3 separate komponenter er:

”AAA/BBB/XX…X”


”AAA” angir en tre bokstavers kode, som sier hvilket land brukeren er autorisert i. For Norges del er dette NOR


”BBB” angir en tre talls kode, som identifiserer det nasjonale forbund. For Norges Lastebileierforbund er dette 025.


”XX…X” angir påfølgende tall som identifiserer personen autorisert til å benytte TIR-carnet.

Dette nummeret påfører NLF pr. i dag for hånd eller med stempel. Direktoratet vil presisere at dette foreløpig ikke medfører noen ny kontrolloppgave for Tollvesenet.