Gå til innhold

[Utgått]Nye avtaleparter til Transitteringskonvensjonen

Makedonia (FYROM) og Serbia planlegger å knytte seg til Transitterings- og SAD-konvensjonen.

Direktoratet kan opplyse at Makedonia (FYROM) og Serbia etter planen vil bli nye avtaleparter til Transitterings- og SAD-konvensjonen i løpet av 2015. Makedonia planlegger å knytte seg konvensjonene den 1. juli, og Serbia i løpet av november 2015.

Dette innebærer at norske operatører vil kunne starte opp og motta transitteringer i NCTS til/fra ethvert tollsted i disse to landene fra ovennevnte datoer.

Transportører, som tidligere har benyttet TIR-prosedyren til Makedonia og Serbia, kan etter at landene har tiltrådt benytte den Felles transitteringsprosedyren (NCTS).