Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av fritidsbåter fra land utenfor EØS-området

Nye retningslinjer for innførsel av fritidsbåter fra land utenfor EØS-området innføres fra 15. juni 2006.

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til gjeldende praksis med privat lagring ved innførsel  av fritidsbåter fra land utenfor EØS-området.

Med bakgrunn i de erfaringer som er gjort finner direktoratet å endre innførte retningslinjer.

Fra og med 15. juni 2006 skal derfor alle båter som innføres fra land utenfor EØS-området og som ikke tilfredsstiller kravene til CE-godkjenning legges inn på lager hos godkjent tollagerholder i påvente av slik godkjenning.

Ved lagring på tollagre kan Tolletaten, etter søknad på fastsatt skjema i det enkelte tilfelle, jf. tollforskriften § 4-30-3, gi tollagerholder tillatelse til at båten kan gjennomgå nødvendige tester og utbedringer for at den skal kunne bli CE-godkjent. Det kan gis tillatelse til slik behandling både utenfor og på selve tollageret.

Direktoratet gjør oppmerksom på at, selv om det er gitt tillatelse til å ta båten ut av lageret, så befinner den seg under tollagerprosedyren. Det er derfor lagerholder som er ansvarlig overfor Tolletaten når det gjelder toll og offentlige avgifter i samsvar med tolloven § 2-3 (4).

Ta kontakt med Tolletaten lokalt for nærmere opplysninger.