Gå til innhold

EF-Norge frihandelsavtale

Norges avtale med Det Europeiske Økonomiske Fellesskap (EØF-avtalen) om avvikling av toll for industrivarer i samhandel mellom EF og Norge trådte i kraft 1. juli 1973. 

Opprinnelseskonvensjonen

Denne frihandelsavtalen har tatt de nye reviderte reglene i Opprinnelseskonvensjonen.

Elektroniske opprinnelsesbevis

Denne frihandelsavtalen godtar elektroniske opprinnelsesbevis.

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listereglene fra det opprinnelige varenummeret på det nye.