Gå til innhold

Montenegro - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Montenegro ble iverksatt 15. oktober 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettingsrundskriv-efta-montenegro.pdfIverksettelsesrundskrivet (123 kB)

For ytteligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

hovedavtale_efta-montenegro.pdfHovedavtalen (115 kB)

Vedlegg

frihandel_montenegro_tillegg_i_opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesregler (tillegg I) (219 kB)

02frihandel_montenegro_vedlegg-ii-listeregler.pdfListeregler (351 kB)

01vedlegg_i_unntatte_produkter_efta-montenegro.pdfProdukter som ikke er omfattet av avtalen (9 kB)

02vedlegg_ii_bearbeidede_landbruksprodukter_efta-montenegro.pdfOversikt over bearbeidde landbruksprodukter (73 kB)

03vedlegg_iii_fisk_og_andre_marine_produkter_efta-montenegro.pdfFisk (92 kB)

04vedlegg_iv_handelsfasilitering_efta-montenegro.pdfHandelsfasilitering (23 kB)

05vedlegg_v_mandat_for_underkomiteen_efta-montenegro.pdfMandat for underkomiteen (7 kB)

06vedlegg_vi_immatrielle_rettigheter_efta-montenegro.pdfImmaterielle rettigheter  (33 kB)

07vedlegg_vii_overgangsbestemmelser_efta-montenegro.pdfOvergangsbestemmelser (6 kB)

08vedlegg_viii_bilateral_landbruksavtale_norge-montenegro.pdfBitaleral avtale mellom Monte Negro og Norge (94 kB)