Gå til innhold

Tunisia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Tunisia ble iverksatt 1.august 2005, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Tunisia. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

På denne lenken finner du vedlegg og protokoller til avtalen, på engelsk. For ytterligere informasjon på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Innledende anmerkninger

Listeregler

EUR.1 varesertifikat

EUR-MED varesertifikat

Fakturaerklæring

Fakturaerklæring EUR-MED