Gå til innhold

Tyrkia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tyrkia ble iverksatt fra 15. april 1992. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

For ytterligere informasjon, se www.efta.int.

Avtalens vedlegg om opprinnelsesregler viser til bestemmelsene i Opprinnelseskonvensjonen og har i tillegg enkelte utfyllende bestemmelser.

Du finner bestemmelsene i Opprinnelseskonvensjonen her. Avtalen vil bli oppdatert med de nye reviderte reglene i PEM straks de er vedtatt.