Gå til innhold

Jordan - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan ble iverksatt 1. september 2002. Landbruksavtalen mellom Norge og Jordan ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskriv

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Innledende anmerkninger

Listeregler

EUR.1 varesertifikat

EUR-MED varesertifikat

Fakturaerklæring

Fakturaerklæring EUR-MED