Gå til innhold

Jordan - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Jordan ble iverksatt 1. september 2002. Denne avtalen har ikke tatt de nye reviderte reglene i PEM-konvensjonene. 

Opprinnelseskonvensjonen

Denne frihandelsavtalen har tatt opprinnelsesreglene i Opprinnelseskonvensjonen, men det er prosesser som må gjennomføres i avtalepartene før de nye reviderte reglene kan tas i bruk. 

Dette innebærer at iverksettelsesdato for bruk av disse reglene for denne avtalen kan være senere enn 1. januar 2025.

Opprinnelsesbevis

I 2023 vedtok PEM-landene, herunder Jordan, en anbefaling om bruk og aksept av elektroniske opprinnelsesbevis innad i PEM-sonene.

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er oppført nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen kan være slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.