Gå til innhold

Chile - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen ble iverksatt fra 1. desember 2004. 

Elektroniske opprinnelsesbevis

Chile er underrettet om at Norge utsteder elektronisk varesertifikat EUR 1, men de har ikke bekreftet at de aksepterer dette. 

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2002, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listereglene fra det opprinnelige varenummeret på det nye. 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Innledende kommentarer 

Listeregler 

EUR.1 varesertifikat

Fakturaerklæring

Vedlegg III - Unntak gjeldende fra 1.5.2008

Endringer av 4.10.2007