Gå til innhold

Ecuador - EFTA - frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landa og Ecuador setjast i verk 1. november 2020. Den baserer seg på HS 2017.

For meir informasjon på engelsk, sjå www.efta.int.