Gå til innhold

Filippinene - EFTA frihandelsavtale

Avtalen mellom Filippinene og EFTA trådte i kraft 1. juni 2018. EFTA anvender avtalen fullt ut fra den datoen. For Filippinene sin del trådte avtalen i kraft fra 24. oktober 2018.  

Den baserer seg på HS 2017.

Iverksettelsesrundskriv

For ytteligere opplysinger og avtalen på engelsk, se www.efta.int

 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Handelsfasilitering

Listeregler

Vareomfang