Gå til innhold

Filippinene - EFTA frihandelsavtale

For EFTA trådte avtalen i kraft 1. juni 2018. For Filippinene sin del trådte avtalen i kraft fra 24. oktober 2018.  

Opprinnelsesbevis

I denne avtalen godtas kun opprinnelseserklæringer. I motsetning til andre frihandelsavtaler kan du utstede disse uavhengig av verdien på sendingen. 

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2017, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummer som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan brukes HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listeregelen fra det opprinnelige varenummeret på det nye. 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Handelsfasilitering

Listeregler

Vareomfang