Gå til innhold

Hong Kong - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Hong Kong ble iverksatt 1. november 2012. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettelsesrundskriv.pdfIverksettelsesrundskrivet (100 kB)

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

vedlegg_1---opprinnelsesregler.pdfOpprinnelsesreglene (47 kB)

vedlegg_2---listeregler.pdfListereglene (81 kB)

vedlegg_3---opprinnelseserklaring.pdfOpprinnelseserklæring (50 kB)

vedlegg_4---landbruksavtale-1.pdfDen bilaterale landbruksavtalen Hong Kong - Norge (97 kB)

vedlegg_5---bearbeidde-landbruk.pdfBearbeidde landbruksvarer (40 kB)

vedlegg_6---fisk-og-marine.pdfFisk og marine produkter (12 kB)

vedlegg_7---handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (24 kB)