Gå til innhold

Israel - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel ble iverksatt 1. januar 1993. Denne avtalen har ikke tatt de nye reviderte reglene i PEM-konvensjonen. 

Opprinnelseskonvensjonen

Denne frihandelsavtalen har tatt opprinnelsesreglene i Opprinnelseskonvensjonen, men det er prosesser som må gjennomføres i avtalepartene før de nye reviderte reglene kan tas i bruk.

Dette innebærer at iverksettelsesdato for bruk av disse reglene for denne avtalen kan være senere enn 1. januar 2025. 

Opprinnelsesbevis

I 2023 vedtok PEM-landene, herunder Israel, en anbefaling om bruk og aksept av elektroniske opprinnelsesbevis. 

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret. 

Administrativt arrangement

Dette gjelder bruken av opprinnelsesbevis utstedt i forbindelse med frihandelsavtalen og den bilaterale landbruksavtalen. Navnet på byen, landsbyen eller industriell sone der produktene har oppnådd opprinnelsesstatus i henhold til opprinnelsesreglene skal angis på alle opprinnelsesbevis utstedt i Israel. 

Opprinnelse

EFTA følger vedlagte postkodeliste for å avgjøre om varen er berettiget til preferansetollavgiftbehandling.