Gå til innhold

Sør-Korea - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea trådde i kraft 1. september 2006. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Ved verifisering av fakturaerklæringer fra Sør-Korea kan ektheten med referansenummer og kode på dokumentet sjekkes på hjemmesiden til tollmyndighetene i Sør-Korea her: https://www.customs.go.kr/engportal/ad/apreExp/apreExpView.do 

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Innledende anmerkninger

Explanatory Notes (versjon gyldig f.o.m. 23. juni 2020)

Listeregler

Fakturaerklæring