Gå til innhold

Sør-Korea - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA-Sør-Korea trådde i kraft 1. september 2006. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettingsrundskriv-3.pdfIverksettelsesrundskrivet (1,6 MB)

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Ved verifisering av fakturaerklæringer fra Sør-Korea kan ektheten med referansenummer og kode på dokumentet sjekkes på hjemmesiden til Sør-Koreas "Chamber of Commerce and Industry" her: http://www.customs.go.kr/kcshome/exporter/ApprovedExporterView.do.

Vedlegg

2-vedlegg-i-opprinnelsesregler-og-tollprosedyrer-norsk.pdfOpprinnelsesreglene (58 kB)

3-vedlegg-i-tillegg-1-innledende-anmerkninger-norsk.pdfInnledende anmerkninger (10 kB)

4-vedlegg-i-tillegg-2-listeregler-norsk.pdfListeregler (98 kB)

kr-fta_-_vedlegg_-i_tillegg-3---fakturaerklaringer.pdfFakturaerklæring (8 kB)