Gå til innhold

Albania - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania ble iverksatt 1. august 2011. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007 innebærer at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene 

Her finner du protokoll B med opprinnelsesregler (gjeldende fra 1.1.2022)

Listeregler 

Varesertifikat EUR-1 

Varesertifikat EUR-MED 

Fakturaerklæring 

Fakturaerklæring EUR MED 

Handelsforenklinger 

Landbruksavtalen 

Unntatte varer 

Fisk