Gå til innhold

EFTA-Konvensjonen

EFTA-Konvensjonen fra 1960 danner grunnlaget for opprettelsen av EFTA. Ettersom EØS avtalen regulerer handelen mellom EFTA landene internt, blir konvensjonen i praksis kun brukt i forbindelse med handel med Sveits. 

Opprinnelseskonvensjonen

Denne frihandelsavtalen har tatt de nye reviderte reglene i Opprinnelseskonvensjonen.

Elektroniske opprinnelsesbevis

Denne frihandelsavtalen godtar elektroniske opprinnelsesbevis.

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listeregelen fra det opprinnelige varenummeret på det nye.