Gå til innhold

Nord-Makedonia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge, Sveits) og Nord-Makedonia ble iverksatt 1.mai 2002, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Nord-Makedonia. Den baserer seg på HS 2007. 

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene

Her finner du protokoll B med opprinnelsesregler (gjeldende fra 1.4.2022)

Innledende anmerkninger

Listeregler

EUR.1 varesertifikat

Fakturaerklæring