Gå til innhold

SACU - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen EFTA - SACU ble iverksatt 1. mai 2008. Den baserer seg på HS 2002.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2002, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

SACU er forkortelsen for South African Customs Union og består av følgende land: Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini og Sør-Afrika.

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger se www.efta.int.

Vedlegg

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4 (del 1)

Vedlegg 4 (del 2)-Tabell 1

Vedlegg 4 (del 3) -Tabell 2

Opprinnelsesreglene

Innledende forklaringer

Listeregler

EUR.1 varesertifikat