Gå til innhold

Grønland - Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Norge og Grønland gir begge parter samme behandling som for frihandelsavtalene EF-Norge eller EFTA-konvensjonen.

Tolletaten har lagt til rette for at den gunstigste tollavgiftsatsen i hhv. EF-Norge eller EFTA-konvensjonen blir lagt til grunn ved import. 

I tolltariffen kan du søke opp varenummer og se tollavgiftsatsen direkte.