Gå til innhold

GCC (Gulf Co-operation Council) - EFTA frihandelsavtale

Frihandelavtalen mellom EFTA og statene som er medlem av GCC ble iverksatt 1. juli 2015. Den baserer seg på HS 2007. 

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. 

GCC-landene består av Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia.

Eksport til GCC

Har du eksport til en GCC-stat kan du kreve preferansetollbehandling. Varesertifikat EUR.1 må følge med forsendelse.

For å lette fortollingsprosedyrene inn til GCC oppfordrer vi til at du angir fakturanummeret og dato samt varens klassifisering i tolltariffen (begrenset til de seks første siffer) på varesertifikatet. 

Norge har mottatt en diplomatisk note fra Oman angående legaliseringskrav. Noten kan du lese her.

Import fra GCC

I samsvar med vedtak 2/2015 i den blandede komité under avtalen EFTA-GCC, kan eksportører av varer med opprinnelse i en GCC-stat bruke et eget Certificate of Origin og kreve preferansetollbehandling i Norge på grunnlag av det.

Hver av GCC-statene vil tilføye sitt eget emblem øverst til høyre på formularet.

Avtalen mellom GCC-statene EFTA og GCC-landene trådte i kraft 1. juli 2014. EFTA har anvendt avtalen fullt ut siden, men GCC har ikke implementert den på grunn av noen tekniske problemstillinger, særlig i forbindelse med bruk av opprinnelsesbevis (varesertifikat EUR.1).

For ytterligere opplysninger og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Avtalens vedlegg

Avtalen har syv vedlegg. Nummereringen av vedleggene nedenfor er gitt i henhold til iverksettelsesrundskrivet og kan avvike i forhold til avtalen. F.eks. er vedlegg 1 til iverksettelsesrundskrivet avtalens vedlegg 4.

Vedlegg 1 - opprinnelsesreglene

Vedlegg 2 - listereglene

Vedlegg 3 - opprinnelsesbevis

Vedlegg 4 - den bilaterale landbruksavtalen GCC - Norge

Vedlegg 5 - bearbeidde landbruksvarer

Vedlegg 6 - fisk og marine produkter

Vedlegg 7- varer untatt avtalen