Gå til innhold

Eksport av fisk og fiskeprodukter til EU

Den preferensielle handelen med fisk og fiskeriprodukter med Det Europeiske Fellesskap reguleres i hovedsak av følgende avtaler:

  • Det såkalte "fiskebrevet" fra 1973 med senere endringer
  • Tilleggsavtaler til handelsavtalen fra 1973 (Kompensasjonskvoter)
  • Protokoll 9 i EØS-avtalen av 1994

EØS-avtalen er i dag den viktigste avtalen som regulerer samhandelen mellom Norge og EU. EØS-avtalens bestemmelser som regulerer handelen med fisk og fiskevarer er inntatt i Protokoll 9.

Fiskebrevet

Kompensasjonsavtaler/-kvoter

EØS-avtalens Protokoll 9

Autonome kvoter

GATT-kvoter