Gå til innhold

Færøyene - Norge frihandelsavtale

Frihandelsavtalen ble iverksatt 28. august 1992. Avtalen er knyttet til Opprinnelseskonvensjonen. 

Denne avtalen har tatt opprinnelsesreglene i Opprinnelseskonvensjonen, men det er prosesser som må gjennomføres i avtalepartene før de nye reviderte reglene kan tas i bruk. 

Dette innebærer at iverksettelsesdato for bruk av disse reglene for denne avtalen kan være senere enn 1. januar 2025.

Opprinnelsesbevis

I 2023 vedtok PEM-landene, herunder Færøyene, en anbefaling om bruk og aksept av elektroniske opprinnelsesbevis innad i PEM-sonen.

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2007, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret.

Er varenummeret ditt berørt av endringene, skal du bruke listereglene fra det opprinnelige varenummeret på det nye. 

Vedlegg

Innledende anmerkninger

Listeregler

EUR.1 varesertifikat

EUR-MED varesertifikat

Fakturaerklæring

Fakturaerklæring EUR-MED

Opprinnelsesreglene