Gå til innhold

Opprinnelseskonvensjonen - PEM opprinnelsesregler

Her finner du de felles opprinnelsesreglene for de fleste frihandelsavtalene innenfor Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. 

Opprinnelsesreglene forteller hvordan en vare må være fremstilt for å få opprinnelsesstatus. Har varen opprinnelse gir dette muligheten for nedsatt toll eller tollfrihet. 

Opprinnelseskonvensjonen har to regelsett, "de gamle" som alle avtaleparter kan bruke og "de nye reviderte", som er inntatt som valgfrie regler for avtalepartene nevnt nedenfor. Dette da alle land omfattet av konvensjonen, frem til nå nylig, ikke har klart å bli enige om de nye reviderte reglene. 

De nye reviderte opprinnelsesreglene ble vedtatt 7. desember 2023 av alle parter til Konvensjonen. Disse trer i kraft 1. januar 2025, med forbehold om at de blir iverksatt i hver enkelt avtale.  

I de nye reviderte opprinnelsesreglene er det, i de aller fleste tilfellene, lettere å få opprinnelsesstatus. Det er blant annet

  • en økning av prosentandelen tredjelandsmaterialer som kan brukes i produksjonen
  • en økning av "toleranseregelen" fra 10 til 15 prosent
  • fjerning av mannskapskrav for skipsfører, offiserer og mannskap for fiskefartøy

Elektroniske opprinnelsesbevis

Alle landende tilknyttet opprinnelseskonvensjonen vedtok i desember 2023 en anbefaling om å akseptere dette. I oversikten over notifiseringer står den norske løsningen beskrevet. 

Alternative opprinnelsesregler 

I de tilfeller de reviderte reglene ikke gir opprinnelse, er det åpnet for å bruke alternative opprinnelsesregler. Disse reglene krever en fremstilling ved bruk av noen spesifikke prosesser, herunder hydrolyse, oksidasjon og reaksjon under vann. Dette gjelder kun for varer under tolltariffens kapitler 27-40. Du kan bruke de alternative opprinnelsesreglene når du bruker de nye reviderte opprinnelsesreglene. 

Eksport av fisk under de nye reviderte reglene

Norske eksportører av fisk vil dra fordel av å bruke de nye reviderte reglene, da mannskapskravet er fjernet. EØS-avtalen, de bilaterale kvotene under EF-Norge og kompensasjonsavtalene kan bruke de nye reviderte reglene. 

Fiskebrevet derimot, kan ikke bruke de nye reviderte reglene og har fortsatt opprinnelsesregler med mannskapskrav. 

De nye reviderte reglene og bruk av opprinnelsesbevis

Bruker du de nye reviderte reglene må du anføres i rubrikk 7 på varesertifikat EUR.1 «transitional rules». Du kan ikke bruke varesertifikat EUR-MED. 

Bruker du opprinnelseserklæring skal denne ha følgende tekst:

“ The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………1 ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …………….. preferential origin according to the transitional Rules of origin.

Du kan ikke bruke opprinnelseserklæring EUR-MED. 

Følgende land som Norge gjennom EFTA har en frihandelsavtale med har tatt opprinnelseskonvensjonen: EFTA, EU, Albania, Bosnia og Herzegovina, Egypt, Færøyene, Georgia, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Tunisia, Tyrkia, Ukraina og Palestina. 

Selv om endringen ikke trer i kraft før 1. januar 2025 kan du bruke de nye reviderte opprinnelsesreglene i følgende avtaler: 

Avtaler Iverksettelse
EFTA–Albania  1. januar 2022
EFTA–Bosnia-Herzegovina 1. september 2023
EFTA–Montenegro  1. april 2022
EFTA–Nord-Makedonia 1. april 2022
EFTA–Serbia 

1. januar 2022

Den bilaterale avtalen Norge–EF 1. september 2021
EØS-avtalen 30. april 2022 med tilbakevirkende kraft fra 1. september 2021
EFTA-konvensjonen 1. november 2021
EFTA-Georgia 1. desember 2023

 

Aktuelle lenker og vedlegg

De gamle reglene

Du finner mer informasjon hos EU-kommisjonen 

De nye reviderte reglene

Reviderte opprinnelsesregler med vedlegg