Gå til innhold

Bosnia-Hercegovina - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Bosnia-Hercegovina og EFTA ble iverksatt 1. januar 2015. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

01---iverksettelsesrundskriv.pdfIverksettelsesrundskrivet (188 kB)

For ytterligere opplysninger, og avtalen på engelsk, se www.efta.int

Vedlegg:

konvensjonens-tillegg-i---opprinnelsesreglerl.pdfOpprinnelsesreglene (223 kB)

konvensjonens-tillegg-i-vedlegg-2.pdfListereglene (421 kB)

02----vedlegg-1---varer-som-er-unntatt.pdfVarer som er unntatt (93 kB)

06---vedlegg-5---handelsfasilitering.pdfHandelsfasilitering (151 kB)

10---vedlegg-9----landbruksavtale.pdfBilateral landbruksavtale (404 kB)

03---vedlegg-2---bearbeidede-landbruksvarer.pdfRÅK (377 kB)

04---vedlegg-3---fisk-og-andre-marine-produkter.pdfFisk (182 kB)

05---vedlegg-4---nedtrapping-av-tolltariffer.pdfTollnedtrapping (1,3 MB)