Gå til innhold

Serbia - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Serbia ble iverksatt 1. juni 2011. Den baserer seg på HS 2007.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

iverksettelsesrundskriv-serbia.pdfIverksettelsesrundskrivet (88 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

protokoll_b_opprinnelsesreglene.pdfOpprinnelsesreglene (84 kB)

protokoll_b_vedlegg-2_prossesliste.pdfListeregler (323 kB)

protokoll_b_vedlegg-3a_1eur.1.pdfVaresertifikat EUR-1 (367 kB)

protokoll_b_vedlegg-3b_eur-med.pdfVaresertifikat EUR-MED (47 kB)

protokoll_b_vedlegg-4a_fakturaerklaring.pdfFakturaerklæring (47 kB)

protokoll_b_vedlegg-4b_fakt.erkl_eur-med.pdfFakturaerklæring EUR-MED (48 kB)

vedlegg-iv---handelsforenklinger.pdfHandelsforenklinger (18 kB)

norge---serbia---landbruksavtalen.pdfLandbruksavtalen (132 kB)

vedlegg-i---unntatte-varer.pdfUnntatte varer (10 kB)

vedlegg-ii---fisk.pdfFisk (75 kB)

vedlegg-iii_tabell_a_tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell A (309 kB)

vedlegg-iii_tabell_b-tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell B (488 kB)

vedlegg-iii_tabell_c_tollavtrapping.pdfTollavtrapping Tabell C (230 kB)