Gå til innhold

Costa Rica og Panama - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA og Costa Rica og Panama ble iverksatt 19. august 2014. Den baserer seg på HS 2012.

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2012, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2012 som ligger til grunn for bl.a. listereglene.

Iiverksettelsesrundskrivet

For ytterligere informasjon og avtalen på engelsk, se www.efta.int.

Avtalens vedlegg

Vedlegg 1 opprinnelsesreglene, listeregler og opprinnelsesbevis

Vedlegg 3 fisk og marine produkter

Vedlegg 4 tollavvikling Costa Rica

Vedlegg 5 tollavvikling Panama

Vedlegg 6 eksportavgifter

Vedlegg 7 handelsfasilitering

Vedlegg 10 landbruksavtale Costa Rica - Norge

Vedlegg 13 landbruksavtale Panama - Norge