Gå til innhold

Costa Rica og Panama - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen ble iverksatt 19. august 2014. 

Endringer

Avtalen baserer seg på HS 2012, men nåværende tolltariff baserer seg på HS 2022. Endringer i HS-nomenklaturen og tolltariffen kan berøre vareomfanget i avtalen. Slike endringer kan være at det er opprettet nye varenummer eller at varenummeret som er oppført i avtalen er slettet og overført andre steder i tolltariffen. Du kan bruke HS-tracker for å se om ditt varenummer er berørt av slike endringer. Den viser kun de seks første sifrene i varenummeret. 

Er varenummeret ditt berørt av endringene skal du bruke listeregelen fra det opprinnelige varenummeret på det nye. 

Avtalens vedlegg

E - eksportavgifter

F - fisk og marine produkter

H - handelsfasilitering

L - landbruksavtale Costa Rica - Norge

L - landbruksavtale Panama - Norge

O - opprinnelsesreglene, listeregler og opprinnelsesbevis

T - tollavvikling Costa Rica

T - tollavvikling Panama