Gå til innhold

Mexico - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom Mexico og EFTA ble iverksatt i 1. juli 2001. Den bilaterale landbruksavtalen mellom Norge og Mexico ble iverksatt fra samme dato. Den baserer seg på HS 2007. j

Det at frihandelsavtalen er utarbeidet på basis av HS 2007, betyr at det er HS-nomenklaturen fra 2007 som ligger til grunn for bl.a. listereglene. 

Iverksettelsesrundskrivet

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Opprinnelsesreglene 

Listeregler

Forklarende anmerkninger

EUR.1 varesertifikat

Fakturaerklæring

EFTA - Mexico endringer 1 mai 2009