Gå til innhold

[Utgått]Netthandel - hva skjer 1. april?

Fra 1. april kan du betale merverdiavgift (mva) samtidig som du betaler for varen du handler på nett. Da trer VOEC-ordningen for utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser i kraft.

Utenlandske nettbutikker og nettplattformer skal registrere seg hos Skatteetaten. Nettbutikkene og e-markedsplassene vil kunne kreve opp 25 % norsk mva når du som privatperson handler hos dem. Ordningen kalles VOEC (VAT On E-Commerce) og administreres av Skatteetaten.

VOEC-ordningen gjelder for varer med verdi inntil 3 000 kroner. Merk at du kan handle så mange varer du vil og få disse sendt til deg i samme pakke så lenge hver vare har en verdi under 3 000 kroner. Men du må betale merverdiavgift på 25 % for alle varene, inklusive frakt og andre kostnader. Derimot er varene du handler innenfor VOEC-ordningen unntatt for toll. Se regneeksempelet under.

Nettbutikken eller e-markedsplassen vil kreve opp merverdiavgiften, akkurat som om du handler fra en norsk nettbutikk. Dette vil også kunne føre til at pakken din passerer raskere og billigere over grensen fordi transportselskapet ikke trenger å belaste deg med toll eller avgifter.

Merk deg at ikke alle varer kan handles i VOEC- ordningen. Disse varene er ikke omfattet:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, drikkevareemballasje smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Handler du slike varer, vil de fortsatt bli fortollet på vanlig måte, og du må betale ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Du vil også måtte betale fortollingsgebyr til transportøren.

Hvordan kan jeg finne ut om nettbutikken jeg handler i er VOEC-registrert?

For at du skal nyte godt av denne ordningen må nettbutikken eller e-markedsplassen du handler på være registret i Skattevesenets VOEC register. Vi forventer at den aktuelle nettbutikken vil informere om dette på sine sider. Du vil også kunne se det i kassen ved at de legger på 25 % mva når du handler. Det er også planlagt at Skatteetaten vil legge ut en oversikt på sine nettsider.

Overgangsordning fra 1. april: 350-kronersgrensen består inntil videre for sendinger fra nettbutikker som ikke er registrerte i VOEC

Utgangspunktet var at toll- og avgiftsfritaket for alle varer med verdi under 350 kroner skulle oppheves fra og med 1. april. Opphevelsen er nå utsatt, og dagens 350-kronersgrense vil i en overgangsordning gjelde inntil Finansdepartementet bestemmer at den skal fjernes. Merk at overgangsordningen som starter 1. april, bare gjelder når du handler fra utenlandske nettbutikker og e-markedsplasser som ikke har registret seg i VOEC-ordningen. Overgangsordningen gjelder ikke for næringsmidler eller for varer med restriksjoner eller særavgifter hvor 350-kronersgrensen ble fjernet 1. januar 2020 (se under).

Varer som er bestilt før 1. april, men som kommer til Norge etter 1. april, vil fortsatt komme inn under dagens 350-kronersgrense så lenge overgangsordningen gjelder. Dette gjelder for eksempel sendinger som er forsinket på grunn av Coronaviruset.

350-kronersgrensen er fjernet for næringsmidler, varer med restriksjoner og varer med særavgifter

For disse varene ble 350-kronersgrensen fjernet 1. januar 2020:

  • næringsmidler (f.eks. mat, drikke, kosttilskudd, vitaminer),
  • varer med restriksjoner (f.eks. legemidler, våpen, alkohol, tobakk)
  • varer med særavgifter (f.eks. sukker, emballasje, smøreoljer, hvitevarer med klimagass)

Overgangsordningen gjelder med andre ord ikke for disse varene.

Regneeksempel