Gå til innhold

Forelegg til Tolletaten

Påtalemyndigheten har ilagt Tolletaten et forelegg på 1,5 mill. kroner og tolldirektøren et forelegg på 40 000 kroner.

Bakgrunnen er at tollere i operativ tjeneste bar pepperspray til bruk i nødverge, etter at dispensasjonene fra det forbudet som gjaldt den gang, utløp.

I 2016 iverksatte Tolletaten et prøveprosjekt hvor 295 tollere ble utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Pepperspray var den gang forbudt å bruke for andre enn politi og Forsvaret.

Til prøveprosjektet i 2016 fikk derfor Tolletaten dispensasjon fra forbudet fra politiet, som gjaldt frem til 31. desember 2017.

Mangelfulle interne rutiner førte til at Tolletaten ikke søkte politiet om forlenget dispensasjon. Våpenforskriften ble endret i 2019, og tollere har nå lov til å bære pepperspray.

Finansdepartementet har vurdert at tolldirektøren er inhabil i spørsmålet om foretaksstraffen mot Tolletaten skal vedtas, ettersom tolldirektøren personlig har mottatt et forelegg.

Når en etatsleder er inhabil, kan forvaltningsnivået over behandle saken.

Finansdepartementet har vurdert forelegget om foretaksstraff. Etter en helhetsvurdering har Finansdepartementet besluttet at den skal vedtas.

Tolldirektøren kommer ikke til å vedta sitt forelegg, da dette reiser en rekke prinsipielle og juridiske spørsmål som ønskes belyst i en rettslig prosess. Tolldirektøren representeres av advokat Svein Holden. Alle spørsmål knyttet til hans sak, må derfor rettes til Holden.

Tolletaten besvarer kun spørsmål knyttet til faktiske forhold i saken.

Mvh

Kim Gulbrandsen
Kommunikasjonsdirektør
Tolletaten