Gå til innhold

Stenger tollsted i Fredrikstad

Tollstedet i Fredrikstad stenges og publikumsekspedisjonen i Drammen er fortsatt stengt som følge av koronaviruset.

Som en konsekvens av at Fredrikstad kommune etablerer midlertidig legevakt i samme lokale som Tolletaten disponerer i Fredrikstad, stenges kontoret inntil videre for publikum. Tolletatens ansatte flyttes midlertidig til Moss.

Publikumsekspedisjonen i Drammen er fortsatt stengt.

Alle aktører, både privatpersoner, transportører og næringsliv bes henvende seg til andre tollkontorer. For Drammen bes berørte aktører henvende seg til tollkontoret i Sandefjord/Torp. For Fredrikstad bes berørte aktører henvende seg til Svinesund tollkontor

Ønsker du å få svar på generelle henvendelser kontakt Tolletatens kontaktsenter på
telefon 22 86 03 12.