Gå til innhold

Tolletaten med kraftig omdømmeløft under koronakrisen

Den globale pandemien har medført store endringer og utfordringer. Tolletatens ansatte har gjort en ekstraordinær innsats for å sikre landets forsyningslinjer, håndtere store endringer i trafikkstrømmene og nye trusler – blant annet knyttet til smittevernutstyr og falske medisiner. Etaten har også gitt betydelig støtte til politiets personkontroll på grensen. Omdømmeløftet tyder på at befolkningen verdsetter og har blitt bedre kjent med jobben Tolletaten gjør for samfunnet.

Hardt arbeid gir resultater

Det er analysebyrået Kantar TNS som har gjennomført årets innbyggerundersøkelse på vegne av Tolletaten. Resultatene viser økt tillit i befolkningen og et klart styrket omdømme. Det er særlig et bedret inntrykk av grensekontrollen som bidrar til at etaten rangeres blant de offentlige virksomhetene i Norge med best omdømme.

- I mars innførte regjeringen den strengeste grensekontrollen vi har hatt i fredstid. Det la et stort press på Tolletaten, som har arbeidet døgnet rundt for å sikre grenseovergangene. Ikke minst har vi gjort en ekstraordinær innsats for å ivareta den nasjonale forsyningssikkerheten, slik at import og eksport av viktige varer kan foregå tilnærmet som normalt. Jeg tror Tolletatens innsats har blitt mer synlig for folk flest i koronaperioden, og det er hyggelig at vi blir belønnet med økt tillit i befolkningen, sier tolldirektør Øystein Børmer.

Utover et styrket omdømme, har Tolletaten en positiv utvikling også på andre viktige områder. Blant annet oppfatter flere nordmenn at oppdagelsesrisikoen ved smugling er høy, og at Tolletaten er en viktig bidragsyter til at norske bedrifter kan handle effektivt med resten av verden.

Belønnes for åpenhet og TV-serie

TV-serien «Toll» hadde premiere på TV 2 i april 2020. Serien sendes på flere av TV2 sine kanaler og har i løpet av kort tid blitt en av kanalens mest populære serier. Etatens undersøkelse viser at serien har blitt sett av flere enn hver fjerde nordmann. Videre fremgår det at de som har sett serien har det aller beste inntrykket av Tolletaten.

- Da Norge stengte ned i mars, så åpnet Tolletaten opp egen organisasjon i april med premieren på «Toll». TV-serien gir publikum innsikt i det viktige samfunnsoppdraget vårt og viser frem den fantastiske jobben våre ansatte gjør hver dag. Det har vært en veldig positiv erfaring, og tilbakemeldingene fra egen organisasjon, publikum og TV2 vært veldig gode. Jeg synes det er veldig gledelig at åpenheten gir positive resultater og at publikum liker det de ser, forteller Børmer.

Grunnet populariteten har sesong 1 av «Toll» gått flere ganger i reprise på TV2. Arbeidet med sesong 2 er i full gang, til tross for den spesielle koronasituasjonen.

- Åpenhet er viktig. Vi finansieres av fellesskapet og det det er viktig for oss å vise frem hvordan vi løser samfunnsoppdraget på en måte som ivaretar etterlevelse, sikkerhet og effektiv handel med omverden. Våre ansatte har viktige arbeidsoppgaver som strekker seg langt utover det mange tradisjonelt forbinder med Tolletaten. Den historien er viktig å fortelle, avslutter tolldirektøren.

Om Tolletatens innbyggerundersøkelse 2020

Målingen utføres årlig av Kantar TNS (tidligere Norsk Gallup) og er en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse med over 1000 respondenter. Undersøkelsen kartlegger etatens omdømme, publikums vurdering av grensekontrollen og regelverk, samt holdninger til ulovlig innførsel av varer.

  • I årets undersøkelse oppnår Tolletaten en omdømmescore på 61 poeng. Kantar beskriver dette som «et sterkt omdømme» (intervallet 50-70 poeng), og det er betydelig opp fra forrige måling i 2019 (54 poeng). Det er ikke ofte en offentlig virksomhet ser så kraftig bedring i omdømmet fra et år til det neste. Tolletatens omdømme ligger nå på nivå med de 1/3 beste offentlige virksomhetene i landet (med referanse til Kantar sin årlige og syndikerte omdømmeundersøkelse).
  • Befolkningen har svært høy tillit til Tolletaten. Nær 8 av 10 (78%) oppgir at de helt sikkert eller sannsynligvis kan stole på Tolletaten. Samtidig oppgir nær halvparten (47%) at de oppfatter at etaten har et svært eller meget bra omdømme (opp fra 39%). En andel på 45% oppgir at de har et godt inntrykk av etaten (opp fra 40%).
  • Litt flere enn halvparten (52%) oppgir at de mener Tolletaten oppfyller sitt samfunnsoppdrag på en svært eller meget bra måte (opp fra 47%)
  • Betydelig flere (38%) oppgir at de har et svært eller meget godt inntrykk av grensekontrollen, sammenliknet med forrige måling (28%). Samtidig er det enda færre som oppfatter den som dårlig (ned fra 7 til 3%)
  • Flere oppfatter regelverket for grensekryssende vareførsel som lett å følge (opp fra 47 til 50%), og flere oppfatter regelverket som lett å forstå (opp fra 43 til 47%)
  • Betydelig flere oppfatter oppdagelsesrisikoen ved ulovlig innførsel av varer som høy (opp fra 35 til 49%). Flere oppfatter at Tolletaten er treffsikre med grensekontrollene (opp fra 37 til 44%), og flere oppfatter etaten som synlig og til stede (opp fra 57 til 63%)
  • Mer enn en fjerdedel (27%) av befolkningen, har sett en eller flere episoder av TV-serien «Toll». Totalt har 57% sett eller hørt om serien. De som har sett serien har et klart bedre omdømmeinntrykk av etaten (indeksscore 72 vs. 61). Videre oppgir de som har sett serien at de har fått bedre innsikt i hvordan etaten jobber (91%)