Gå til innhold

Meldeplikt og forbud ved parallelleksport av legemidler i forbindelse med covid-19

På grunn av koronasituasjonen har Legemiddelverket innført meldeplikt og forbud mot parallelleksport av enkelte legemidler. Nytt regelverk pålegger grossistene meldeplikt for parallelleksport på bestemte legemidler og forbud mot parallelleksport på bestemte legemidler.

Nærmere informasjon om rutiner og oppdateringer av hvilke legemidler dette gjelder, kan du lese mer om på Legemiddelverket sine nettsider