Gå til innhold

Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse

Store mengder fisk og annen sjømat omsettes i dag ulovlig via sosiale medier. Dette kan være ulovlig, og brudd på regelverket kan være straffbart.

- Vi er kjent med at det omsettes fisk og skalldyr ulovlig fra fritidsfiskere til forbrukere, og vi har registrert at mye av dette salget er flyttet fra kaikanten til sosiale medier. Det betyr at det potensielle markedet for den enkelte selgeren er mye større enn tidligere, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Gudrun Egge.

- Vi ber nå folk være oppmerksomme på at slik omsetning kan være ulovlig, og ber de som driver med slik salg om å sette seg inn i regelverket som gjelder, legger Egge til.

Gjennom en kampanje samarbeider nå Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten om å formidle reglene for salg av fangst, etter at det blant annet er registrert en økning av ulovlig salg i grupper på sosiale medier.

- Denne typen omsetning kan gå ut over de seriøse aktørene i markedet, altså de som betaler skatter og avgifter slik reglene krever. Hovedmålet med kampanjen er å skape mest mulig like og rettferdige konkurransevilkår. Hvis noen selger fisk uten å betale skatter og avgifter vil det gå ut over aktørene som følger reglene. Ingen er tjent med dette, sier Gudrun Egge.

- Ulovlig salg av sjømat skaper urettferdig konkurranse og straffer ærlige aktører. Derfor er jeg glad for at Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og Tolletaten sammen går ut og advarer mot dette. Norske forbrukere skal være trygge på at sjømaten de kjøper er lovlig omsatt og trygg å spise, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 

Kontaktpersoner:

Fiskeridirektoratet: Gudrun Egge, 414 17 614

Skatteetaten: Underdirektør Atle Halvorsen, 913 77 911

Tolletaten: Baard Iversen Nenseter, 99 01 26 52